Hírlevél feliratkozás

Minden mezőt tölts ki:

Keresztnév:
Kérjük, ezt a mezőt is töltsd ki!
E-mail:
Kérjük, ezt a mezőt is töltsd ki!

Ha nem teszel pipát a négyzetbe, nem tudunk tovább menni.
Ha nem teszel pipát a négyzetbe, nem tudunk tovább menni.
  • Termékek
  • Boltok
  • Fiók
  • Hírlevél
  • Kosár
    Kosár
  • Info

ADATKEZELÉSI  ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Mountex Alpin Design Kft., mint a lenti adatok szerinti adatkezelő, a www.mountex.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Európai Tanács és a Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadja a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ

A www.mountex.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) működtető adatkezelő:

Cégnév: Mountex Alpin Design Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.

Cégjegyzékének száma:01-09-701364

Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12744491-2-41

Telefonszám: +36 1 8080800
E-mail cím: mountex@mountex.hu
Honlap: www.mountex.hu
Képviselik: Sárközy Mihály és Sziklay Tibor ügyvezetők együttesen
(a továbbiakban Adatkezelő)
 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatot és csak e célokkal összeegyeztethető módon kezeli azokat. Törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen, gondoskodik a személyes adatok integritásának, bizalmas jellegének fenntartásáról.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1.   Adatkezelési tevékenység a Honlapon

A Honlapon a jelen tájékoztatóban alább részletezettek szerint kizárólag szerződés teljesítése (beleértve a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépéseket), valamint az érintettek hozzájárulása alapján történik személyes adatok gyűjtése és kezelése.

a) A Honlapon elérhető termékekre vonatkozó megrendelések teljesítése céljából

A Honlapon elérhető termékek megrendelése esetén a látogató (vásárló) az Üzletszabályzatban meghatározott lépések szerint kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, mely a vásárlói kosárba kerül. A vásárlás további lépéseinek folytatása esetén a vásárló alább meghatározott személyes adatait gyűjtjük be megrendelésének teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben teljesítéstől (a szerződés megszűnésétől) számított öt év, kivéve, ha jogszabály az adott termékre vonatkozóan ennél hosszabb szavatossági, jótállási időt határoz meg. Az igényérvényesítéshez nem kapcsolódó adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlapon leadott megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

b) Az érintett által félbehagyott vásárlás esetén, a megrendelés befejezése, vagy törlése céljából

Amennyiben a látogató megkezdi a vásárlást, ennek során a vásárlói kosarába egy, vagy több terméket helyez, de ezt követően elhagyja a Honlapot a vásárlás befejezése nélkül, abban az esetben az Adatkezelő az érintett által korábban megadott e-mail címre kettő alkalommal (a vásárlás befejezését követő 2. és 24. órában) elektronikus levelet küld, annak pontosítása érdekében, hogy a vásárlás megszakadása valóban az érintett vásárló akaratának megfelelően történt-e. 

A kezelt személyes adatok: e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Az adatkezelés időtartama: amennyiben a pontosítás eredményeképpen az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben teljesítéstől (a szerződés megszűnésétől) számított öt év, kivéve, ha jogszabály az adott termékre vonatkozóan ennél hosszabb szavatossági, jótállási időt határoz meg. Az igényérvényesítéshez nem kapcsolódó adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás megszakadása végleges marad, abban az esetben is, ha nem ez volt az Érintett célja

c) Hírlevél küldése céljából

A Honlapon a látogatók email-címük megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő hírleveleire. A beleegyezés bármikor visszavonható, a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Kezelt személyes adat: email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulását a jövőre vonatkozó érvénnyel bármikor visszavonhatja a mountex@mountex.hu hu e-mail címre küldött levéllel vagy a hírlevelek alján található leiratkozási lehetőséggel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap érte-sítéseket, információkat, és egyéb tájékoztatásokat újdonságokkal, akciókkal, kedvezmé-nyekkel kapcsolatban.

  Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adat-kezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek meg-felelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el:https://www.privacyshield.gov/).

Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

2. Adattovábbítás

A Honlap használata során megadott személyes adatok továbbítása kizárólag a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók részére történhet. Személyes adatok továbbítására 3. személyhez (hatósághoz, stb.) ezt meghaladóan kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt eltérést nem engedő (uniós, vagy magyar) jogszabály kötelezően előírja, ilyen esetben az adott jogszabály által előírt módon és feltételekkel.

3. Cookie-k használata (analitikai, vásárlás segítő és termékajánló szolgáltatások)

A Honlapon cookie-k használatára kerül sor. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek. A cookie-k többféle célt szolgálhatnak, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie-k”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie-k”), ezek által a Honlap későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További cookie-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Honlap látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig táro-lásra kerül. A cookiek alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekér-dezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookiek segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási törté-netének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a cookiek egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookiet, a cookiet kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookiek által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felis-merhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A cookiek kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A cookie segítségével a Szolgáltató név-telen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A weboldal kétféle típusú cookiet használ:

- Ideiglenes cookiek – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) cookiek. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása, illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. 

- Állandó cookiek, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egé-szen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül be-szélhetünk belső vagy külső cookieről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a cookiet és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső cookieről beszélünk. Amennyiben a cookiet a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső cookieről beszélünk. Ilyen külső cookiek a harmadik féltől származó cookiek is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhe-lyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatá-sokat.  Az állandó cookiek célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található cookie figyelmeztetésen ta-lálható nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó cookiek a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookiekkel kapcsolatos tevékenységet. A cookiek kezelésére általában a böngészők Eszkö-zök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azon-ban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a cookiek használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A cookiekre vonatkozóan további információkat olvashat a Jegy.hu oldalon megjelenő cookie figyelmeztető sávban található „További információk” gombra kattintva.

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a fel-használók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális mun-kamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes cookiek addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó cookiek 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai méré-sek pontatlansága.

4.  Automatizált adatfeldolgozás - Profilalkotás

A weboldalunkon megjelenő hirdetések megjelenítése automatizált döntéshozatal alapján történik. 

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlói-ban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintá-sok, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook, Hotjar, Findgore, Prefixbox azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer hasz-nálatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).

A profilalkotás logikája: A weboldalunkon használt cookie-technológiák használatával meg-ismerhetjük a felhasználók preferenciáit – például annak elemzésén keresztül, hogy az illető milyen gyakran látogatja a weboldalunkat, illetve milyen termékekre keres rá leg-többször. Az online viselkedés elemzése segít abban, hogy megértsük a felhasználók szo-kásait és elvárásait, és hogy alkalmazkodni tudjunk az igényeikhez és érdeklődésükhöz.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: ennek a technológiának köszönhetően nemcsak személyre szabott hirdetést tudunk eljuttatni a felhasználóhoz, és a rendelkezésre álló ajánlatok közül azt felkínálni, ami az igényeinek leginkább megfelel, de olyan egyedi hirde-téseket, ajánlatokat vagy engedményeket is létrehozhatunk és bemutathatunk, amelyek más vásárlók számára nem állnak rendelkezésre. Ha a felhasználó letiltja az érdeklődésé-re szabott hirdetések megjelenítését lehetővé tevő cookiekaet, az nem jelenti azt, hogy nem kap semmilyen hirdetést a mi vagy más weboldalaink használatakor – ebben az esetben a felhasználó továbbra is ugyanolyan mennyiségű hirdetést kap, azzal a különb-séggel, hogy a hirdetések nem kapcsolódnak majd az aktuális tevékenységéhez. Az, hogy a cookiek révén a felhasználók interneten folytatott tevékenységével kapcsolatos információkhoz juthatunk, lehetővé teszi számunkra, hogy piaci és statisztikai elemzéseket végezzünk.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírle-velekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

5. Naplózás

A  Honlap meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

6. Könyvelés

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogszabályok megsértése

7. Számla kibocsátás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
.
Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályok megsértése

8. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az Adatkezelő által üzemeltett, alábbi Mountex Áruházak ügyféltereiben az Adatkezelő tulajdonában álló megfigyelő- és rögzítőrendszer működik:

Mountex Budaörs 2040 Budaörs, Malomkő u. 7.

Mountex Ferenc 1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4.

Mountex Bécsi 1036 Budapest, Bécsi út 136.

Mountex Soroksár 1234 Budapest, Bevásárló u. 4.

Mountex Váci 1134 Budapest, Váci út 19.

Mountex Miskolc, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/a.

Mountex Outlet 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

The North Face márkabolt 1061 Budapest, Andrássy út 35.

Kamerák irányulnak az ügyféltérre, a bejáratra, a pénztárakra és a raktárakra. A kamera használatára piktogrammal is ellátott jelzés figyelmeztet a belépési pontokon.

A kamerák a fenti megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvéseit rögzítik, hangrögzítés nem történik.

Kezelt személyes adatok: az érintett képmása, cselekvései a megfigyelt területen, és egyéb, a megfigyelőrendszer által esetlegesen rögzített személyes adatai

Az adatkezelés célja: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, továbbá az üzleti titok védelme, személy- és vagyonvédelem (ezen belül: jogsértő magatartások észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben esetlegesen előforduló balesetek dokumentálása)

Az adatkezelés jogalapja:  az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont),

A vonatkozó érdekmérlegelési tesztet megismerhető az erre vonatkozó igény a mountex@mountex.hu email címre történő elküldésével

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap [Szvmt. 31. § (2) bekezdés].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a megfigyelt területre az Érintett nem tud belépni

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az Adatkezelő a székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, és ne másolhassák le a felvételeket

Hozzáférés a felvételekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói jogosultak, és csak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti az Adatkezelő.

 

ADATFELDOLGOZÓK

A Honlap működése, a Honlapon keresztül történő megrendelések színvonalas kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a GDPR, illetve a velük kötött szerződés szabályainak megfelelőn, az adatkezelő utasításai szerint végzik a tevékenységüket.

1. Honlapfejlesztés, tárhely szolgáltatás

Cégnév: H3 Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-708250

Adatkezelési tevékenysége: rendelések fogadása, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok bekérése, gyűjtése, tárolása és továbbítása a könyvelő és számlázó rendszer felé. Visszaigazoló e-mailek küldése. Hírlevél feliratkozáshoz e-mail címek gyűjtése és tárolása.

2. Könyvelés

Cégnév: Rolling Maintrence Kft.
Székhely: 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 3. 7/93
Cégjegyzékszám: 01 09 380428

Adatkezelési tevékenysége: az adózási, illetve számviteli jogszabályokban előírt könyvviteli, könyvvezetési tevékenységek

3. Számlakibocsátás

Cégnév: OnLiveIT Kft.
Székhely: 2370 Dabas, Bartók B. u. 90.
Cégjegyzékszám: 13-09-116053

Adatkezelési tevékenysége: a számviteli és adózási jogszabályokban előírt bizonylat kibocsátási tevékenységek.

4. Hírlevélküldés

Cégnév: Salesautopilot Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Margit krt. 31-33.
Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Adatkezelési tevékenysége: a hírlevélküldést igénylő felhasználók e-mail címeinek kezelése 

5. Terméktámogatás

Cégnév: Criteo SA
Székhely: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France
Cégjegyzékszám: 484 786 249 RCS Paris

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Cégjegyzékszám: IE6388047V

Cégnév: Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Cégjegyzékszám: IE9692928F

Cégnév: EMARSYS eMarketing SystemsAG
Székhely: Märzstraße 1 1150 Wien
Cégjegyzékszám: ATU50359801

Adatkezelési tevékenysége: cookie-k segítségével a felhasználók böngészési és oldallátogatási szokásait rögzítik a termékajánlási és vásárlás könnyítő szolgáltatás érdekében

6. Rendszergazdai szolgáltatások

Cégnév: IT & Coffee Kft.

székhely: 1205 Budapest, Határ út 68.

Cégjegyzékszám: 01-09-868274

Adatkezelési tevékenysége: szerverek üzemeltetése, adatok tárolása

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Informatikai nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

·         a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

·         az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

·         az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

·         az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Papíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL ÉS JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

1. Az érintett jogai

a) Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet megilleti a jog, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az adatkezelésére vonatkozó információkat, így különösen az adatkezelés céljaira, kategóriáira, a lehetséges címzettekre, a tárolás időtartamára, továbbá – ha a személyes adatot nem az érintettől gyűjtötték – az adatok forrására vonatkozóan.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse.

c) Törlés joga

Az érintett bármikor jogosult az általa korábban adott adatkezelési hozzájárulást visszavonni, és adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható, ha

•        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van az adatra szükség, vagy

•        ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

•        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

d) Jog az elfeledtetéshez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti c) pont szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

e) Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

•           vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

•           az adatkezelés jogellenes, de az érintett a kezelt személyes adatok törlését ellenzi, vagy

•           az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli a személyes adat Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Korlátozás esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulásán, vagy szerződés kezelésén alapulva, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

g) Tiltakozás joga

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

h) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás megakadályozása

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelé-sen alapuló – akár intézkedést is magában foglaló – döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti. Ilyen adatkezelésnek minősül a „profilalkotás” is. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő kö-zötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adat-kezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő in-tézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Az ilyen adatkezelés esetén az érintettnek joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kap-jon, különösen, hogy kifejtse álláspontját, hogy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről és hogy megtámadja a döntést. Az ilyen intézkedés gyermekre nem vonatkozhat.

2. Az érintett jogainak érvényesítése

a) Az érintet a személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a mountex@mountex.hu címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  postacímére elküldött levélben.

b) Az Adatkezelő elősegíti az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

c) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d) A fenti b)-c) pontok szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

da) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

db) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

e) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ez utóbbi esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2020. január 30.

© 2022 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

HU / RO / SK