Hírlevél feliratkozás

Minden mezőt tölts ki:

Keresztnév:
Kérjük, ezt a mezőt is töltsd ki!
E-mail:
Kérjük, ezt a mezőt is töltsd ki!

Ha nem teszel pipát a négyzetbe, nem tudunk tovább menni.
Ha nem teszel pipát a négyzetbe, nem tudunk tovább menni.
  • Termékek
  • Boltok
  • Fiók
  • Hírlevél
  • Kosár
    Kosár
  • Info

Bergtagen – Vásárolj és nyerj! - Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A Bergtagen – Vásárolj és nyerj! nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a MOUNTEX Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19., adószám: 12744491-2-41), a továbbiakban: "Szervező".

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a játék időtartama alatt regisztrál személyes adataival, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő szervezetek  (Fenix Eastern Europe GmbH Kft., székhelye: 2040 Budaörs, Gyár út. 2 – TREND 2) munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt illetve annak értékét visszakövetelheti.

 

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2017. október 1-jén hajnali 00:01 órától, 2017. október 31-én éjjel 23:59 óráig tart.

 

4. A nyereményjáték leírása

Vásárolj 2017.10.01-2017.10.31. között Bergtagen terméket a Mountex üzletekben, illetve a Mountex webshopon és jelentkezz a sorsolásra a visszaküldött nyereménykártyával!

A nyeremény egy két személyre szóló út Svédország legmagasabb pontjára a Kebnekaise-ra, hogy tesztelhesd megvásárolt Bergtagen termékeidet!

A nyereménykártyán a Játékban történő részvétel feltételeként meg kell adni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát valamint a vásárlást igazoló blokk sorszámát. Az itt megadott email címen történik a nyertesek értesítése, ezért fontos, hogy az adatok pontosan és a valóságnak megfelelően legyenek megadva. A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállal felelősséget.

A játék időtartama alatt termékenként egy nyereménykártya kitöltése lehetséges. Több termék személyesen történő vásárlása esetén minden termékhez 1 darab nyereménykártya jár. Online vásárlás esetén minden esetben a termékekkel kiküldött csomagban lesznek a nyereménykártyák. Online vásárláskor a nyereménykártyák levágott nevezési részét személyesen valamelyik boltunkba vagy az alábbi címre kérjük visszajuttatni:

Visszaküldési cím: Mountex Kft., 2000 Szentendre, Rózsa u. 16. A borítékra rá kell írni „Mountex Kft. - Bergtagen játék”.

A jelentkezés feltétele a Mountex hírlevélre való feliratkozás, amiről bármikor leiratkozhat a Játékos.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie.

 

5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden olyan Játékos, aki a Fjällräven márka Bergtagen kollekciójából vásárol bármilyen darabot, részt vesz a nyereménysorsoláson. Termékenként egy darab nyereménykártya kitöltése lehetséges.

A jelentkezés feltétele a Mountex hírlevélre való feliratkozás, amiről bármikor leiratkozhat a Játékos.

Amennyiben a vásárló a sorsolás időpontjáig a Bergtagen terméket kicserélteti más márkájú termékre, illetve pénzvisszafizetéssel eláll a Bergtagen termék megvásárlásától, úgy az adott termékre kiadott nyereménykártya érvényét veszti, és nem vesz részt a sorsoláson.

 

6. Nyeremény

A nyeremény egy két személyre szóló út Svédországba, ahol alpesi vezető kíséretében túráznak fel a Kebnekaise csúcsára.

Az utazás várható időpontja: 2018. augusztus
A nyeremény magába foglalja a két fő kiutazását és a program teljes költségét. A személyekre kötött hegymászó biztosítást a program teljes idejére a Játékos kötelezően biztosítja magának.

A sorsolás nyilvános, az időpontja: 2017. november 20. délután 18:00 óra.

A sorsolás helyszíne: Mountex üzlet, 1239, Budapest, Bevásárló u. 4. – Buy-Way

A nyerés tényéről azonnal (de legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kap a promóciós weboldalon és emailben is.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt vásárol a Fjällräven márka Bergtagen kollekciójából, és a nyereménykártyával a 4. pontban meghatározott módon érvényesen pályázik, részt vesz a sorsoláson.

A nyereményjáték fődíjának sorsolása nyilvánosan történik az alábbi időpontban:

A sorsolás időpontja: 2017. november 20. délután 18:00 óra.

A sorsolás helyszíne: Mountex üzlet, 1239, Budapest, Bevásárló u. 4. – Buy-Way

A Szervező a fődíjat a nyertes Játékosnak személyesen adja át egy, a Játékossal egyeztetett időpontban. Ha a nyertes valamilyen oknál fogva nem tudja átvenni a fődíjat, akkor meghatalmazással (melyet a Mountex Kft. készít), nevében és helyette a meghatalmazásban megnevezett személy is átveheti nyereményét.

Amennyiben valamely Játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek, úgy az érintett Játékost Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt vagy azt követően regisztrált Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.

További feltételek:

A Játékos tisztában van a nyereményút teljesítési nehézségével (időjárási körülmények, fizikum) és ennek tudatában jelentkezik a Játékra.

 

7. Tartaléknyertesek

A Szervező a kisorsolt fődíj nyertesen felül 3 fő tartaléknyertest sorsol ki.

A fődíj tartaléknyertesei a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha valamely nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így kizárásra kerül; avagy lemond nyereményéről.

A tartaléknyertesek nem kerülnek megjelenítésre a nyereményjáték weboldalán.

 

8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyertessel a promóciós weboldalon azonnal (vagy legkésőbb 3 napon belül) visszajelzést kap a Játékos. Ezt követően a Szervező 5 napon belül felveszi a kapcsolatot a Játékossal, a Játékos regisztrációkor megadott elérhetőségein.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható.

A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény átadásakor fénykép készüljön róla, melyet a Szervező a promócióval kapcsolatos marketingkommunikációjában felhasználhat facebook poszt, illetve a hírlevél keretében egy-egy alkalommal.

A nyertes vállalja, hogy az utazás során fotókat készít, és azt legkésőbb az utazást követő 5 napon belül elküldi a mountex@mountex.hu email címre. A nyertes hozzájárul, hogy utazás során elkészült és beküldött fotókat a Szervező korlátlanul, térítésmentesen felhasználhatja bármilyen kampányában.

A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget az utazás során bekövetkezett személyi sérülésért és anyagi károkért (ezért kiemelten felhívjuk a nyertes figyelmét a megfelelő védelmet nyújtó hegymászó utasbiztosítás megkötésére!)

 

9. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. Az utazást a Szervező partnere a Fenix Group (Fenix Eastern Europe GmbH Kft., székhelye: 2040 Budaörs, Gyár út. 2 – TREND 2) biztosítja, a Szervező csak és kizárólag a játék lebonyolításában vesz részt.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

10. Általános rendelkezések

A Játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át.

A Játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabály 4. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Mountex Kft.

Telefon: +36 26 501 222*

Cím:  2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

E-Mail: mountex@mountex.hu

*Hétfőtől péntekig 8.00 – 16.30

 

11. Egyéb

A nyereményjáték hivatalos weboldalának címe: www.mountex.hu/bergtagen, amely a nyereményjáték meghirdetett napjától üzemel határozatlan ideig.

A szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

 

 

© 2020 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

HU / RO / SK