• Termékek
 • Boltok
 • Fiók
 • Hírlevél
 • Kosár
  Kosár
 • Info

Szabályok

 • mászd meg a TENDON utat a falon az egyik kategóriában PP, RP vagy flash stílusban
 • regisztrálj a www.tendon-route.com oldalon

Helyszínek

 • BigWall és Spider Club
 • kvalifikáció: 2017.03.01. - 2017.04.30.

Kategória

 • WEEKEND WARRIORS 6b+
 • WARRIORS 7a+

Gyakori kérdések és válaszok

Ki vehet részt a TENDON route eseményen?
Bárki mászó, aki elmúlt 18 éves és megmászik legalább egy utat a teremben valamelyik kategóriában (Weekend Warriors vagy Warriors), és ezt regisztrálja a www.tendon-route.com oldalon.

Növelhetem az esélyeimet, ha több TENDON utat is megmászok különböző termekben vagy kategóriákban?
Igen. Ha megmászol pl. két útvonalat (egyet a BigWallban, egyet a Spider Clubban) a Weekend Warriors kategóriában akkor a neved kétszer vesz részt a sorsoláson. Ugyanez érvényes, ha egy teremben mászod meg mindkét utat. Ahány utat másztál annyiszor töltsd ki a regisztrációs lapot, amin jelöld be értelemszerűen a mászótermet és az utat.

Ha az első héten megmászom az utat és regisztrálok, akkor részt veszek a későbbi heti sorsolásokon is?
Igen. A regisztrációval az összes későbbi heti sorsoláson részt veszel és a végső sorsoláson is.

Hogy néz ki a sorsolás?
Minden hétfőn sorsolunk egy 50 méteres kötelet, a győztest egy on-line véletlenszám-generátor „húzza ki”. A 4 nyertest, aki a mászó túrát nyeri a végén sorsoljuk ki élőben, ez megtekinthető lesz a TENDON Facebook oldalán.

Ha én nyerem a mászó tripet Romániába mikor megyünk?
Az előzetes tervek szerint október 1-7 között.

Mennyit kell fizetnem a túráért?
A TENDON állja a költségeket Magyarországról a helyszínre. Ezen kívül az ételt, italt, szállást, köteleket. A többi felszerelést (mászócipő, beülő, köztesek, hálózsák, matrac…) a mászó viszi magával.

Mi történik, ha megnyerem az utat, de nem tudok elmenni?
Új nyertest sorsolunk helyetted.

Mit fogunk csinálni Romániában?
Együtt a TENDON csapattal és a helyiekkel egy teljesen új mászóhely kiépítésére lesz lehetőség (nittelésre és mászásra). Minden a helyi mászó közösség együttműködésével és beleegyezésével történik a „mászó nagykövetünk”, Cosmin Andron vezetésével. A teljes túráról egy kb. 25 perces film fog készülni, ami dokumentálja az új terület kiépítését Veled és a helyi mászókkal.

 

Játékszabályzat

A nyereményjátékban való részvételhez vásárlás nem szükséges. A vásárlás nem növeli a nyerési esélyt.

1. A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
A játékban csak azok vehetnek részt, akik online regisztrálnak a www.tendon-route.com oldalon és betöltötték a 18. életévüket a regisztrálás napján. Az alábbi országok lakosai vehetnek részt a játékban: Csehország, Lengyelország, Németország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Andora, Magyarország, Olaszország, Norvégia, Finnország, Hollandia, Portugália, Görögország, kivéve ahol törvény által tiltott. A LANEX alkalmazottai, a Lanexszel kapcsolatban álló cégek, részvényesek, leányvállalatok, reklámcégek és beszállítók (a továbbiakban együttesen “alkalmazottak”) az alkalmazottak közvetlen családtagjai és/vagy velük egy háztartásban élők nem vehetnek részt a játékban.

2. A játékszabály elfogadása
A játékban való részvétellel a játékos (“Ön”) teljes mértékben és egyéb feltételek nélkül elfogadja és betartja az itt meghatározott játékszabályokat, és Ön felelősséggel kijelenti, hogy megfelel a játékban való részvétel feltételeinek. A nyereményjátékkal kapcsolatban Ön véglegesen és kötelezően elfogadja a LANEX játékkal kapcsolatos döntéseit.

3. A játék időtartama:
Az online regisztrálás kezdete: 2017. március 1 00:01CET (közép-európai idő), lezárulása: 2017 április 30 23:59CET

4. Regisztrálás
A nyereményjátékon való részvételhez a www.tendon-route.com oldalon lévő regisztrációs lapot kell online kitölteni. A regisztrációnak meg kell felelnie a megadott játékszabályzatnak, hogy Ön jogosult legyen a nyereményre. A hiányosan vagy a szabályoknak nem megfelelően kitöltött regisztrálást a LANEX saját döntése és jogköre alapján kizárhatja.

5. A játékban való részvétel követelménye
Bárki, aki betöltötte 18 életévét részt vehet a nyereményjátékon, ha legalább egy utat megmászott RP, OS, vagy flash stílusban a játékban résztvevő mászótermek egyikében. Két kategóriában lehet nevezni: Weekend Warrior 6b+ vagy Warrior 7a+. Többszörös nevezés is elfogadott úgy, hogy minden mászóteremben mindkét kategóriában csak egyszer-egyszer lehet nevezni. A versenyző neve az egész játék alatt regisztrálva marad.

6. Résztvevő mászótermek:
Glasgow Climbing Centre, Newcastle Climbing Centre, Rock Steady Bussum, MAKAK Varsó, Big Wall Prága, TENDON Hlubina Ostrava, Spider Club Budapest, Bigwall Budapest, Plezalni center Ljubljana, Dvorana za penjanje Fothia Zapad Zágráb, BLOC CAFÉ Andorra La Vella.

7. Nyeremény
1. A játék ideje alatt minden héten hétfőn legkésőbb 16:00 (CET) óráig egy győztest választanak, aki kap egy 50 méteres a LANEX által készített dinamikus TENDON kötelet. A győztes nevét a sorsolástól számított 3 napon belül kihirdetik a www.tendon-route.com oldalon.  A kiválasztást véletlenszám-generátor végzi (random.org). Minden résztvevő a regisztrálásának időpontja alapján kap egy számot. A nyeremény átruházására, megváltoztatására, becserélésére vagy pénzre váltására nincs lehetőség. A nyeremény elfogadása felhatalmazza a LANEX-et, hogy a győztes nevét, fényképét és részvételét a nyereményjátékon a későbbiekben reklám és kereskedelmi célokra felhasználja további kompenzáció nélkül, hacsak az törvény által nem tiltott.

2. 2017 május 3-án 14:00 (CET) minden kategóriában két győztes lesz hirdetve. A négy kiválasztott győztes részt vehet a LANEX új mászóhely és mászóutak kialakítási projektében 2017 október 1-7 között. A nyertesek útiköltségét a lakóhelyüktől Romániába (Bukarest) és vissza (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy vagy benzin költség) a LANEX megtéríti, valamint a rendezvény ideje alatt biztosítja az étkezés költségeit is. A nyeremény nem átruházható. A nyereménnyel kapcsolatos egyéb kiadások, mint a biztosítás, mászófelszerelés (kivétel kötél) és kemping felszerelés (hálózsák, sátor) költségei teljes mértékben a nyertest terhelik. Nem lehet a nyereményt másra átruházni, becserélni vagy pénzre váltani. A nyeremény elfogadása felhatalmazza a LANEX-et, hogy a győztes nevét, fényképét és regisztrációját a későbbiekben reklám és kereskedelmi célokra felhasználja további kompenzáció nélkül, hacsak az törvény által nem tiltott. A rendezvényen való részvételhez saját mászófelszerelés és biztosítás (baleset) szükséges.

8. Nyerési esély
A nyerési esély a megfelelően regisztráltak számától függ.

9. A győztes kiválasztása és kihirdetése
A győzteseket a LANEX felügyelete alatt választják ki (követhető egyidőben a lotery live streamed on TENDON facebook oldalon). A győztes kiválasztása után 5 napon belül a nyertest email-ben értesítik. A LANEX nem felelős azért, ha a nyertes spam, junk email vagy egyéb biztonsági beállítás, vagy nem megfelelően megadott email cím, vagy nem létező és működő email cím miatt, nem kapja meg az értesítést. Ha a nyertest nem lehet elérni, nem felel meg a kiírásnak vagy nem jelentkezik a nyereményért 7 nappal a nyereményt tudató email elküldése után, a nyereményt visszavonják és új nyertest hirdetnek. A felajánlott nyeremény átvételének igazolását az uniós, a nemzeti és helyi előírások és törvények alapján határozták meg. A hivatalos szabályok bármelyikének megszegése a nyertes részéről (a LANEX saját belátása szerint) a nyertes diszkvalifikálását vonja maga után és minden előjogától azonnal elesik.

10. A regisztráló által biztosított jogok
A nyereményjátékon való részvétellel Ön egyetért és elfogadja, hogy a LANEX vagy bárki a LANEX nevében megkapja a jogot arra, ahol a törvény által megengedett, hogy kinyomtassa, megjelentesse, közvetítse, terjessze bármilyen eddig ismert vagy a későbbiekben létrejövő médiában, meghatározatlan ideig az egész világon, mindennemű korlátozás nélkül, az Ön részvételét, nevét, képét, hangfelvételt, véleményét a nyereményjátékról, életrajzi adatokat. A fent említett információk felhasználhatóak a hírekben, a reklámokban, információs forrásként, a kereskedésben, promóciós célokkal minden egyéb további juttatás, értesítés, felülvizsgálat vagy beleegyezés nélkül.

11. Általános szerződési feltételek
A LANEX fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint lemondja, befejezze vagy felfüggessze a nyereményjátékot abban az esetben ha valamilyen vírus, szoftver hiba, nem felhatalmazott emberi beavatkozás, csalás vagy egyéb a LANEX hatáskörén kívül eső ok hátrányosan befolyásolná a játék  adminisztrációját, biztonságát, méltányosságát vagy eredeti szándékát. Ilyen esetben a LANEX a már regisztrált és jogosult résztvevők és/vagy az adott lépések megtétele után (ha esedékes) regisztrált résztvevők közül választ nyertest. A LANEX fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja azokat, akik manipulálták vagy megpróbálták manipulálni a regisztrálást vagy a nyereményjáték lefolyását vagy a web-oldalt, vagy a játékszabály és feltételek bármelyik pontját megszegték.

12. Korlátozott felelősség
A nyereményjátékon való részvétellel Ön elfogadja és felmenti a LANEX-et, leányvállalatait, partnereit, reklám cégeit, képviselőit, felhatalmazottait, utódvállalatait, alkalmazottait, tisztviselőit és igazgatóit mindennemű felelősség alól betgség, sérülés, halál, veszteség, pereskedés, követelés vagy kár esetén ami közvetve vagy közvetlenül, vagy hanyagságból az alábbi okok miatt keletkezett: (i) olyan résztvevő elfogadása, aki használja vagy nem megfelelően használ bármilyen díjat vagy annak részét, (ii) bármilyen technikai meghibásodás, beleértve de nem kizárólag a számítógép, a kábel, a hálózat, a hardware vagy a software vagy egyéb felszerelések nem megfelelő működése, (iii) a telefon, internet vagy egyéb átviteli szolgáltatások elérhetetlensége, (iv) bármilyen nem felhatalmazott emberi beavatkozás a regisztrációs vagy promóciós folyamatba, (v) elektronikai vagy emberi hiba a regisztráció vagy a promóció folyamatának adminisztrálásában.

13. Vitás esetben
Ez a játékszabályzat a cseh törvényeknek megfelelően készült figyelmen kívül hagyva a kollíziós szabályokat. A játékon való részvétel feltételeként a résztvevő elfogadja, hogy bármilyen, a játékkal kapcsolatban felmerülő nem megoldható vita esetén egyénként jár el, nem kezdeményez csoportos keresetet, és kizárólagosan csak Csehország területén működő bíróság adhat jogorvoslást. Továbbá, semmilyen vitás esetben, semmilyen körülmények között sem kaphat büntető célú kártérítést, vagy kártérítést véletlen vagy következménykárért, beleértve az ügyvédi díjazást, kivéve a résztvevő valós költségét (pl. a játékba regisztrálással kapcsolatos költségek). A résztvevő ezennel itt lemond minden ilyen kártérítési jogáról, Továbbá a résztvevő lemond a kár megsokszorozásának vagy növelésének jogáról. A LANEX-nek jogában van a nyereményjátékból vagy azzal kapcsolatban fakadó vitákat a résztvevő lakóhelyének országában működő bíróságra vinni.

14. Személyes adatok kezelése
A regisztrálással megadott információk a www.tendon-route.com oldalon megtalálható személyes adatok kezelésének megfelelően történik.

15. Nyertesek listája
A nyertesek neve a www.tendon-route.com oldalon lesz feltüntetve

16. Szponzorok
A nyereményjátékot a LANEX  Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Csehország szponzorálja.

17. A LANEX által rendezett nyereményjáték semmilyen szponzori, adminisztratív, jóváhagyási kapcsolatban nem áll a Facebook-kal.

18. Ezt megjelölve, Ön, a résztvevő átolvasta, elfogadta és egyetért a nyereményjáték összes szabályával.

© 2018 - Mountex Kft. Minden jog fenntartva. Az oldalt fejleszti a H3 Informatikai Kft.
A Weboldalon található mindennemű tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

HU / RO / SK